Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για δύο έργα από τον Δήμο Θήρας – Σαντορίνης

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για δύο έργα από τον Δήμο Θήρας – Σαντορίνης

Δύο ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προκηρύσσει ο Δήμος Θήρας στο επόμενο διάστημα. Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά την «Άρση ετοιμορροπίας και κατασκευή ικριωμάτων στο Γουλά Εμπορείου» και ο δεύτερος «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δικτύου».

Περισσότερα Δήμος Θήρας – Σαντορίνης Facebook