Δημόσια Πρόσκληση 2/2015 Κοινωφελούς Εργασίας – Χορήγηση κανονικής άδειας στους εργαζομένους του Προγράμματος

ΤΑ ΥΠ” ΑΡ. 497/13-11-2015 & 477/26-10-2015 ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ