Απάντηση για την αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Ωρωπού

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Ωρωπού αναφέρονται τα εξής για την αποκομιδή των απορριμμάτων:
«Είναι πραγματικά αστείο όσο και κουραστικό να καλούμαστε ετεροχρονισμένα, σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητούμε θέματα και αποφάσεις, που έχουν εξαντληθεί σε παρελθόντα Δημοτικά Συμβούλια και έχουν οριστικά κριθεί.
Δυστυχώς και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, επανήλθε η συζήτηση σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων και η ανάθεση τους σε ιδιώτη. Ένα θέμα που είχε συζητηθεί διεξοδικά κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29-1-2015, αναλύθηκε η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ανάθεσης αλλά και το οικονομικό όφελος που θα προκύψειγια το Δήμο Ωρωπού.
Μάλιστα το κόστος και τα οφέλη από την ανάθεση του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη, διερευνήθηκαν από εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία κατήρτισε την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, παρουσιάζοντας πέντε εναλλακτικές προτάσεις.
Η Δημοτική Αρχή στη συνέχεια εκτίμησε τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου Ωρωπού για πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαριότητας, κοστολογήθηκαν και επέλεξε την οικονομικότερη και αποδοτικότερη από τις πέντε προτεινόμενες λύσεις.
Με βάση τα σημερινά στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, η αποκομιδή των απορριμμάτων στον Δήμο Ωρωπού, κοστίζει 3.176.853 ευρώ/ανά έτος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους του προσωπικού, καυσίμων, συντήρησης, ασφάλισης, διοδίων και απόσβεσης εξοπλισμού. Η λύση η οποία τελικά επιλέχτηκε από την Δημοτική Αρχή, εξοικονομεί στο Δήμο πάνω από 1.000.000 ευρώ, ετησίως, ποσό που θα επιστρέψει στους δημότες, ανταποδοτικά.
Επίσης ο διαγωνισμός ήταν διεθνής, κλειστός και διεξήχθη ηλεκτρονικά με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έτσι ώστε να προκύψει, ο αρτιότερος υλικοτεχνικά ανάδοχος, με την αντίστοιχη τεχνογνωσία. Μέθοδος που εφαρμόζεται σε όλους τους οργανωμένους και σοβαρούς δήμους, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των δημοτών μας.
Οι καταγγελίες της Αντιπολίτευσης για όρους που περιήλθαν στο διαγωνισμό και οι οποίοι «φωτογράφιζαν» τον ανάδοχο, όπως για παράδειγμα ο όρος για αυτοκίνητο -ψυγείο για την μεταφορά των νεκρών ζώων και πτηνών, είναι ανάξιες λόγου. Είναι ένας απαραίτητος όσο και επιβεβλημένος όρος που ορίζεται από νομικό πλαίσιο με βάση τη διαδικασία, και μας χαρακτηρίζει σαν σύγχρονη και πολιτισμένη κοινωνία.
Επίσης, ο όρος που καθορίζει, πως η ανάδοχη εταιρία, θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό, τουλάχιστον, 50 εργαζομένων, θωρακίζει την υποστηρικτική δυνατότητα του αναδόχου στις παρεχόμενες υπηρεσίες, επιδιώκοντας την προσφορά του βέλτιστου αποτελέσματος.
Όσον αφορά στον όρο που προβλέπεται από το διαγωνισμό για τριετή ανάθεση, καθορίζει την καλύτερη δυνατή συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία, χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική για το Δήμο. Ο Δήμος έχει την δυνατότητα να διακόψει, μονομερώς, την σύμβαση, για διαφόρους λόγους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ακόμα και μετά τον πρώτο χρόνο.
Ο ελεγκτικός μηχανισμός και η αντίστοιχη υπηρεσία καθαριότητος του Δήμου Ωρωπού, μπορούν να μειώσουν το κόστος αποκομιδής από τον ιδιώτη, όταν διαπιστωθεί μείωση του όγκου του αντικειμένου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό προκύπτει γιατί ο ανάδοχος πληρώνεται βάσει των τόνων που συλλέγει και απορρίπτει στον ΧΥΤΑ.
Επίσης ο Δήμος μπορεί να διακόψει την σύμβαση, ολοσχερώς, σε περίπτωση κακής συνεργασίας και μη τήρησης των συμφωνηθέντων. Ειδικά για τον τρίτο χρόνο συνεργασίας, η συνέχιση της σύμβασης αποφασίζεται, μονομερώς, από το Δήμο, καθώς υπάρχει ο όρος της προαίρεσης, που καθορίζει την παράταση ή μη της σύμβασης.
Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να δοθεί με διαγωνισμό η ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ανάδοχο, έγκειται στο γεγονός ότι,ο Δήμος Ωρωπού είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός προορισμός για μεγάλο αριθμό κατοίκων των Αθηνών. Εκτείνεται σε ένα παραλιακό μέτωπο 40, περίπου, χιλιομέτρων όπου κατά τους θερινούς μήνες συγκεντρώνει συνολικά μέχρι και 150.000 πληθυσμό (κάτοικοι, επισκέπτες, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να παρατηρούνται μεγάλες ανάγκες υποστήριξης των υπηρεσιών καθαριότητας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.
Ως εκ τούτου η υπηρεσία καθαριότητας ανάγεται σε υψίστης προτεραιότητας. Η δε άψογη λειτουργία της είναι βασική προϋπόθεση για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους κατοίκους, τους παραθεριστές και τους οικιστές του Δήμου Ωρωπού, πετυχαίνοντας την ποιοτική και πολιτισμένη διαβίωση τους.
Το πρόβλημα των απορριμμάτων είναι υπαρκτό και το έχουν αντιμετωπίσει,κατά το παρελθόν, όλες οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Η αποκομιδή των απορριμμάτων, καθίσταται μια διαδικασία, ιδιαιτέρως, κοστοβόρα για τον Δήμο μας, καθώς η εναπόθεση και μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ της Φυλής, είναι πολύ δαπανηρή, σε πάγια έξοδα, λειτουργικά αλλά και μισθολογικά.
Να σημειώσουμε ότι ο στόλος του Δήμου μας για την αποκομιδή των απορριμμάτων αποτελείται από 16 απορριμματοφόρα «βαρέλες», μέσης χωρητικότητας, εκ των οποίων τα πιο σύγχρονα (τέσσερα από αυτά), αγοράστηκαν το 2006.
Με τις υπάρχουσες ανάγκες ο στόλος των διαθέσιμων οχημάτων του Δήμου μας, καθίσταται ανεπαρκής να ανταπεξέλθει στον όγκο εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ειδικότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς είναι πολύ παλιός και με τεράστια προβλήματα συντήρησης.
Στις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου, προβλέπεται τα απορρίμματα να συλλέγονται κατά τις νυχτερινές ώρες, απεγκλωβίζοντας το παραλιακό μέτωπο από πρόσθετη κυκλοφορία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Η αποκομιδή θα γίνεται για τους έξι θερινούς μήνες, επτά φορές την εβδομάδα, από όλους τους οικισμούς και χωριά του Δήμου μας, και τους χειμερινούς έξι φορές. Προβλέπονται δύο σάρωθρα για τον καθημερινό καθαρισμό των κύριων οδών, πλύσιμο και απολύμανση των κάδων.
Ο απεγκλωβισμός της υπηρεσίας καθαριότητας από την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, θα δώσει τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να απασχολήσει το υπάρχον προσωπικό στην ουσιώδη διαδικασία της ανακύκλωσης αλλά και στην αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων. Ήδη, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ασχολείται με την ανάπτυξη αυτών των παροχών, αναζητώντας τις αποδοτικότερες και λειτουργικότερες λύσεις προς τον πολίτη.
Είναι προφανές ότι δεν γίνεται λόγος για «πολυτέλεια», αλλά για μια επιτακτική αναγκαιότητα. Νοιώθουμε την υποχρέωση απέναντι στους δημότες αλλά και στους επισκέπτες του τόπου μας, να προσφέρουμε υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες. Καλύτερη και ποιοτική αναβάθμιση της υπηρεσίας καθαριότητας με γνώμονα την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών, με βασική προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος»

 

Περισσότερα

Related Articles

Στην διάθεση 100 tablets στα σχολεία του Βοΐου, προχώρησε ο Δήμος

Στην δύσκολη και πρωτόγνωρη συγκυρία της πανδημίας που διανύουμε ο Δήμος Βοΐου στέκεται εμπράκτως δίπλα στους μαθητές , θεωρώντας την εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα...

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων υπό την αιγίδα του Δήμου Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στον «1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη», που διοργανώνεται από τον παγκόσμιο οργανισμό υποστήριξης επιχειρηματικότητας, Envolve Entrepreneurship (www.envolveglobal.org), ο...

Η Δράμα αποκτά τον πιο σύγχρονο Παιδικό Σταθμό της Ελλάδας

Η Δράμα αποκτά τον πιο σύγχρονο Παιδικό Σταθμό της Ελλάδας. "Λάβαμε την εγκριτική απόφαση του Υπουργείο Εσωτερικών με την ένταξη της χρηματοδότησης στην πρόταση μας,...

Get in touch

42ΥποστηρικτέςΚάντε Like
3ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα

Δήμος Νέας Προποντίδας: Στην διεθνή καμπάνια #WeRemember συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκόσμιου πολέμου, οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Ν. Προποντίδας...

Πρωτιά του Δήμου Σερρών στην ΠΚΜ- Χρηματοδότηση 2,1 εκ. ευρώ για το Πράσινο Σημείο

Στη γραμμή της εκκίνησης εισήλθε το έργο της Κατασκευής του Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Σερρών, καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του με 2,1 εκατ.ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Δήμος Καστοριάς: Δωρεάν εισαγωγικό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για εκπαιδευτές

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο του θεματικού πεδίου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να...

Δήμος Νάουσας: Παραδόθηκαν άλλα 13 παρκοκρέβατα σε νέους γονείς

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα παραδόθηκαν άλλα 13 παρκοκρέβατα σε γονείς που απέκτησαν πρόσφατα παιδί και πληρούν τα κριτήρια για το «δώρο...

Ένταξη του δήμου Κατερίνης σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα

Κώστας Κουκοδήμος: Υλοποιούμε δυναμικές & καινοτόμες διασυνοριακές συνεργασίες Σε καινοτόμα Ευρωπαϊκά προγράμματα συμμετέχει ο Δήμος Κατερίνης στοχεύοντας στην αξιοποίηση κονδυλίων και διακρατικών συνεργασιών για να προάγει νέες...