ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016)

ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.