Χρηματοδότηση του Δήμου Καστοριάς από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

Χρηματοδότηση του Δήμου Καστοριάς από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

Ο Δήμος Καστοριάς εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών

με το ποσό του 1.007.000,00 €

και ήδη εγκρίθηκε η πρώτη εντολή χρηματοδότησης του προγράμματος προς τον Δήμο μας,

ύψους 503.500,00 €.

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website