Ανακοίνωση για τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας στο Δήμο Tανάγρας

Ανακοίνωση για τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας στο Δήμο Tανάγρας

Ο Δήμαρχος Τανάγρας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας.

Για όλες τις πληροφορίες παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο

ΣΟΧ1_2019

Πηγή Δήμος Τανάγρας Website