Ανακοίνωση για Κοινοποίηση Πορισμάτων ΠΣΕΑ

Ανακοίνωση για Κοινοποίηση Πορισμάτων ΠΣΕΑ

Ενημερώνονται όλοι οι καλλιεργητές που κατέθεσαν αίτηση για μειωμένη παραγωγή στην καλλιέργεια ΦΑΣΟΛΙΩΝ έτους 2017, ότι στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 ο ΕΛΓΑ απέστειλε τον ‘’Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού’’, για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ ‘’ΕΤΗΣΙΟ 2017’’, στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των  παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημίας των δικαιούχων παραγωγών.

Ο Πίνακας είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων για τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι την 23/10/2019 και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του. Όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για πόρισμα του μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών.

 

          Οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή να προσέρχονται στα γραφεία των κατά τόπους ανταποκριτών (εκεί που κατέθεσαν την αίτηση)

Γραφείο Μεσοποταμίας :Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413

Δράσκα Πολυνίκη τηλ. 2467351410

Γραφείο Μαυροχωρίου :Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219

Γραφείο Μανιάκων       :Αναστασοπούλου Βάια τηλ. 2467351623

 

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website