Αναγγελία για ζημιές από ΠΑΓΕΤΟ στην Καστοριά

Αναγγελία για ζημιές από ΠΑΓΕΤΟ στην Καστοριά

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΠΑΓΕΤΟ στις 29/10/2019 στην Πολυκάρπη, στο Μαυροχώρι και στη Φωτεινή για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε κηπευτικά. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

Γραφείο Μαυροχωρίου Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η 13/11/2019.

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛ.Γ.Α. έτους 2019

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website