Ενημερωτικά Μηνύματα Πολιτικής Προστασίας

Ενημερωτικά Μηνύματα Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραματεία Πολιτικής Προστασίας(ΓΓΠΠ) έχει εκδόσει τηλεοπτικά μυνηματα προστασίας σχετικά με τα κάτωθι:

  1. Τηλεοπτικό ΣΠΟΤ για Προστασία από σεισμό
  2. Τηλεοτπικό ΣΠΟΤ για Προστασία από χειμαρρο

Για επιπλέον πληροφορίες, ενημερωτικό υλικό και τηλεοπτικά σποτ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ.

Πηγή Δήμος Ήλιδας Website