Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού»

Πηγή Δήμος Παγγαίου Website