Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Η κλήρωση για την επιτροπή διαγωνισμού του έργου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12.03.2019 και ώρα 09:00 στο ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. 10 του άρθρου 221 και της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Δήμου Παγγαίου».

Η μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241) για τις Μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ).

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την υποβολή φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την έκδοση του διατάγματος που περιγράφεται στο άρθρο 7 του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241).

Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 360.915,15 € χωρίς ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Πηγή Δήμος Παγγαίου Website