Εργαστήριο της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “100 Intelligent Cities Challenge”

Εργαστήριο της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “100 Intelligent Cities Challenge”

H Καβάλα έχει επιλεγεί ως μία από τις «100 Ευφυείς Πόλεις» στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (E.E.) «100 Intelligent Cities Challenge (ICC)» https://www.intelligentcitieschallenge.eu/ .

Η νέα πρωτοβουλία ICC έρχεται ως συνέχεια της προηγούμενης αντίστοιχης με τίτλο «Πρόκληση Ψηφιακών Πόλεων» («Digital Cities Challenge (DCC)»), στην οποία η Καβάλα συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία ως μία από τις 15 Ευρωπαϊκές πόλεις στο διάστημα από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019.

Από την προηγούμενη πρωτοβουλία DCC, η Καβάλα, ακολουθώντας τη δομημένη διαδικασία του προγράμματος, με την καθοδήγηση της Ε.Ε. μέσω Ειδικών Συμβούλων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές πόλεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με τον συντονισμό του Δήμου και σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους της περιοχής, που αποτελούνται από: εκπροσώπους των Επιμελητηρίων, των Ακαδημαϊκών, Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τις Επιχειρήσεις Πληροφορικής και Ενώσεις και Επιχειρήσεις από σημαντικούς τομείς της τοπικής οικονομίας, με άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης, με πολίτες και ενώσεις πολιτών, έχει διαμορφώσει τη στρατηγική του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, δηλαδή του οράματος, των φιλοδοξιών και των επιχειρησιακών στόχων της πόλης, καθώς και τον οδικό χάρτη με τα έργα με τα οποία θα τους υλοποιήσει.

Τα κείμενα αυτά είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο: https://kavala.gov.gr/o-dimos/Stratigikos-Sxediasmos/psifiaki-stratigiki

Στον χάρτη έργων περιλαμβάνονται τόσο έργα που θα υλοποιήσει ο Δήμος Καβάλας, όσο και έργα που θα υλοποιήσουν / υλοποιούν και άλλοι Κοινωνικοί Εταίροι της περιοχής του Δήμου.

Με τη νέα πρωτοβουλία των 100 Ευφυών Πόλεων η οποία θα διαρκέσει δύο έτη, η Καβάλα θα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί σε μια κοινότητα Ευρωπαϊκών Πόλεων που αξιοποιούν τις προηγμένες τεχνολογίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πανδημική κρίση και να ανοικοδομήσουν τις οικονομίες τους προς την κατεύθυνση της πράσινης, έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τις πόλεις να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρηματικές τους κοινότητες.

Πηγή: https://kavala.gov.gr/