Έναρξη λειτουργίας Δημοτικών παιδικών Σταθμών του Δήμου Καστοριάς»

Έναρξη λειτουργίας Δημοτικών παιδικών Σταθμών του Δήμου Καστοριάς»

Ανακοινώνεται ότι την ΔΕΥΤΕΡΑ 07 Σεπτεμβρίου 2020 οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Καστοριάς ξεκινούν κανονικά την λειτουργία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς και στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Νομικού Προσώπου Κα Παπανικολάου Μαρία,
Στο τηλ. 2467080348 – κτίριο ΔΗΝΑΚ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΜΟΣ

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website