Ενημέρωση για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Καστοριάς

Ενημέρωση για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Καστοριάς

Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής των απορριμμάτων/ υπολειμμάτων κουζίνας/τροφών, που ξεκινά τον Φεβρουάριο στο Δήμο και εφαρμόζεται πιλοτικά στην περιοχή Καλλιθέα.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή και καλούμε όλα τα νοικοκυριά της περιοχής Καλλιθέας να παρευρεθούν και να ενημερωθούν για την διαχείριση των απορριμμάτων και τα προγράμματα που εφαρμόζει ο Δήμος μας.

Το πιλοτικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής υπολειμμάτων κουζίνας/τροφών (οργανικά απόβλητα) που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο Δήμο Καστοριάς υλοποιείται στα πλαίσια του έργου LESS WASTE II “Promotion of waste prevention and recycling at the cross-border area” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”.

Θα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας να παρευρεθείτε στην ενημερωτική συνάντηση.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

 

Ιωάννης Κορεντσίδης

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website