Πρόσληψη μιας θέσης ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Τανάγρας

Πρόσληψη μιας θέσης ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Τανάγρας

Ο Δήμαρχος Τανάγρας γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, για την επικουρία του Δημάρχου και την παροχή συμβουλών και διατύπωση
εξειδικευμένων γνωμών και απόψεων σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού, την υλοποίηση
προγραμμάτων δια Βίου Μάθησης καθώς και σε δράσεις που αφορούν ευρύτερα στην άσκηση
Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.
Το συμβουλευτικό έργο του θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πηγή Δήμος Τανάγρας Website