Έναρξη Α Ενιαίου Κύκλου Κινητικότητας 2019

Έναρξη Α Ενιαίου Κύκλου Κινητικότητας 2019

Από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε ο Α Ενιαίος Κύκλος Κινητικότητας 2019, με προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων υπαλλήλων για μετάταξη / απόσπαση από 03 Δεκεμβρίου έως και την 17η Δεκεμβρίου 2019.

Ο Δήμος Πολυγύρου καλεί όλους τους υπαλλήλους, σε οποιονδήποτε φορέα και αν βρίσκονται, που ενδιαφέρονται να ζητήσουν μετάταξη ή απόσπαση στο Δήμο, να μπουν στην εφαρμογή και να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.
Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις κενές θέσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2019.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 34 του ν.4531/2018, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για τις θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο.
Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογράφης (www.apografi.gov.gr) στη διαδρομή Κινητικότητα /Οδηγίες Χρήσης.

Πηγή Δήμος ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Website