Ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για αυτοψία σε επιχειρήσεις, λόγω των ζημιών στην Χαλκιδική

Ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για αυτοψία σε επιχειρήσεις, λόγω των ζημιών στην Χαλκιδική

Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Χαλκιδικής ανακοινώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων για αυτοψία σε επιχειρήσεις θα είναι η 9η Αυγούστου 2019 και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών η 10η Οκτωβρίου 2019.

Πηγή Δήμος ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Website