Επαναληπτική δημοπρασία ακινήτων Συριάνη

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει, επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για εκμίσθωση ακινήτων Γεωργίας Συριάνη, απαγορευμένης της χρήσης αυτού για άλλο σκοπό, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα) και με εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία , όπως περιγράφεται ακολούθως.

Κατεβάστε:
την περίληψη της διακήρυξης

τη διακήρυξη

Αναστασία Τράκα
Γραφείο Περιουσίας
Δήμος Πολυγύρου – Ν. Χαλκιδικής
Τηλ:2371350743

Πηγή Δήμος Πολυγύρου Website