Διακήρυξη έργου αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης στον Δήμο Βόλβης

ΕΡΓΟ : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2017ΕΠ00810026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Βόλβης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» με προϋπολογισμό 197.580,65 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 0%. Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με δαπάνη εργασιών 143.088,50 €, Γ.Ε. και Ο.Ε. 25.755,93 € , απρόβλεπτα 25.326,66 € και αναθεώρηση 3.409,56 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημοτικό Κατάστημα στο Σταυρό, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση www.dimosvolvis.gr μέχρι τις 13-10-2017 φροντίζοντας σε κάθε περίπτωση να παραλάβουν το σφραγισμένο από την Υπηρεσία έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ πρότυπο τεύχος για έργα κάτω των ορίων του Ν.4412/2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397330222, 2397024420, FAX επικοινωνίας 2397065600, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ανδριανή Γιαλίδου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-10-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 παρ. 2 του Ν.4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής υπέρ του κυρίου του έργου ύψους 3.952,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020, ΣΑ 2017ΕΠ00810026.

7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

και με εντολή του (Α.Δ. 82/2017)

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Δεμερτζής Γεώργιος

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία :

Πηγή Δήμος Βόλβης Website

Related Articles

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ»Εκτιμώμενης...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, στο έργο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα...

Διαγωνισμός :”Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού”

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου  Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 321.579,05...

Get in touch

42ΥποστηρικτέςΚάντε Like
3ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα

Προγραμματική σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης αστικών λυμάτων των Δ.Κ. Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου, Αφιδνών

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ωρωπού και της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. για την κατασκευή των Έργων Αποχέτευσης Συλλογής Μεταφοράς Λυμάτων Καπανδριτίου Μικροχωρίου Πολυδενδρίου...

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διασφαλίζει τη συνέχιση λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών σε Θεσσαλονίκη και Εύοσμο

Δυο σημαντικά έργα κοινωνικής πρόνοιας, με στόχο την ενίσχυση των δομών υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών, στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού – Ευόσμου χρηματοδοτεί η Περιφέρεια...

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: Απαιτείται ειδική προσέγγιση στις νησιωτικές Περιφέρειες

Πρώτη συνάντηση ΕΝ.Π.Ε. με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών Στελέχωση υπηρεσιών, θεσμική μεταρρύθμιση, εκλογικός νόμος και απόδοση πόρων από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»...

Έγγραφο του Δημάρχου Μ. Καρρά στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εξισωτική αποζημίωση

Με έγγραφό του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λιβανό Σπυρίδωνα – Παναγιώτη ο Δήμαρχος Μ. Καρράς ζητά την επανεξέταση της υπ' άριθμ. 562/93601/25-4-2019...

Σε στάδιο προετοιμασίας οι διαγωνισμοί ζωγραφικής & φωτογραφίας των μαθητών του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου

Παράγοντες της Εκπαίδευσης συζήτησαν με τους Κ. Λύρο, Γ. Σωτηρακόπουλο, Ν. Ζαχαριά Τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων της Εκπαίδευσης, διευθυντών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας...