Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Καλαβρύτων

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Καλαβρύτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Καλαβρύτων

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Καλαβρύτων» προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Εδώ θα βρείτε το αρχείο ΤΕΥΔ σε μορφή Word.

Ακολουθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε μορφή pdf:

Πηγή Δημος Καλαβρύτων Website