Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για έργα βελτιώσεων στα Δημοτικά Στάδια Καλαβρύτων, Σκεπαστού και Πετσάκων.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για έργα βελτιώσεων στα Δημοτικά Στάδια Καλαβρύτων, Σκεπαστού και Πετσάκων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια για : Έργα βελτιώσεων στα Δημοτικά Στάδια Καλαβρύτων, Σκεπαστού και Πετσάκων.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια για έργα βελτιώσεων στα Δημοτικά Στάδια Καλαβρύτων, Σκεπαστού και Πετσάκων» προϋπολογισμού 319.877,22 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ακολουθούν αρχεία σε μορφή pdf

Πηγή Δημος Καλαβρύτων Website