Πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαβρύτων

Πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαβρύτων

Πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαβρύτων.

Ακολουθούν αρχεία σε μορφή pdf, με όλες τις λεπτομέρειες:

Πηγή Δημος Καλαβρύτων Website