Χρηματική αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτησιών που θα διέλθει ο αγωγός φυσικού αερίου TAP

Χρηματική αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτησιών που θα διέλθει ο αγωγός φυσικού αερίου TAP

Εγκρίνουμε το αριθμ. 2/13-06-2019 Πρακτικό της Επιτροπής για τον καθορισμό της αξίας των
εκτάσεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 45 του Ν.4277/2014 και καθορίζουμε την αξία των εκτάσεων και την
χρηματική αποζημίωση των θιγομένων ιδιοκτησιών, από τις οποίες θα διέλθει ο αγωγός φυσικού αερίου “Trans
Adriatic Pipeline” και οι οποίες εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα της ΔΟΥ Καστοριάς, ήτοι σε περιοχές
εντός της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ως κάτωθι:

Για να δείτε την σχετική Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, πατήστε εδώ

Πηγή Δήμος Άργους Ορεστικού Website