Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικού χώρου

Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικού χώρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση χώρων της Κεντρικής Πλατείας (πλατεία Ζαϊμαίων) Καλαβρύτων, για την δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού και Παγοδρομίου, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €).

Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, θα αναπτύσσονται από 15 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου, εκάστης σαιζόν και θα απομακρύνονται, εντός 5 ημερών. Οι εγκαταστάσεις του Παγοδρομίου θα αναπτύσσονται, από 15 Δεκεμβρίου έως 5 Μαρτίου και θα απομακρύνονται, κι αυτές, εντός 5 ημερών.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαβρύτων, στις 2 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης, βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου, από όπου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΟΣ

Πηγή Δημος Καλαβρύτων Website