Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαβρύτων

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

επαναπροκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαβρύτων» προϋπολογισμού 284.520,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πηγή Δημος Καλαβρύτων Website