Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαβρύτων

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαβρύτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαβρύτων

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαβρύτων» προϋπολογισμού 284.520,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αναλυτικά προμήθεια:

· Ενός ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή μαζί με λεπίδα εκχιονισμού. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 81.000,00 € συν 19.440,00 € για Φ.Π.Α.

· Ενός ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 69.000,00 € συν 16.560,00 € για Φ.Π.Α.

· Ενός μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό 23.000,00 € συν 5.520,00 € Φ.Π.Α.

· Ενός μικρού ανοιχτού ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος 4×4 6.5 t. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 56.451,61 € συν 13.548,39 € Φ.Π.Α.

Εδώ θα βρείτε το αρχείο ΤΕΥΔ σε μορφή Word.

Ακολουθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε μορφή pdf:

Πηγή Δημος Καλαβρύτων Website