Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαβρύτων

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαβρύτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαβρύτων.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαβρύτων” προϋπολογισμού 229.400 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Εδώ θα βρείτε το αρχείο ΤΕΥΔ σε μορφή Word.

Ακολουθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε μορφή pdf.

Πηγή Δήμος Καλαβρύτων Website