Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΛΛΕΤ 2019»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΛΛΕΤ 2019»

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού διακηρρύσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΛΛΕΤ 2019» προϋπολογισμού 47.999,86 ευρώ με ΦΠΑ.

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για δείτε τα σχετικά έγγραφα:

  1. Διακήρυξη
  2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Πηγή Δήμος Άργους Ορεστικού Website