Οι αιτήσεις για αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Καλαβρύτων

Οι αιτήσεις για αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Καλαβρύτων

Ανακοινώνεται προς τους κτηνοτρόφους κατοίκους του Δήμου Καλαβρύτων, ότι, εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 940/81279/26-7-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2741/4-8-2017), με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ορίζεται η 4η Δεκεμβρίου 2017.
Καλούνται, όσοι από τους κτηνοτρόφους του Δήμου μας, έχουν θέματα με την αδειοδότηση των εγκαταστάσεών τους, να σπεύσουν και αξιοποιήσουν τις ρυθμίσεις της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης και να αδειοδοτήσουν τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους.
Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της σημαντικής, αυτής, κοινής υπουργικής απόφασης, από το ΦΕΚ, που έχει δημοσιευθεί.

Πηγή