Κατασκευή καταφυγίου για τα αδέσποτα στον Δήμο Λοκρών

Κατασκευή καταφυγίου για τα αδέσποτα στον Δήμο Λοκρών

Στον Δήμο Λοκρών θα κατασκευαστεί καταφύγιο για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Παρακάτω η Περίληψη διακήρυξης της σχετικής δημοπρασίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την μίσθωση ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Διακηρύσσει

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση χώρου από το Δήμο Λοκρών κατάλληλου για τη κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου για τα αδέσποτα του Δήμου Λοκρών και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την 24-2-2020.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η διακήρυξη της Δημοπρασίας σε μορφή .doc

Πηγή Δήμος Λοκρών Website