Υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στο Δήμο Λοκρών

Υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στο Δήμο Λοκρών

Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Eπισυνάπτεται ολόκληρη η Απόφαση Προκήρυξης των δύο (2) Διαγωνισμών σε μορφή .pdf

Πηγή Δήμος Λοκρών Website