Ρύθμιση 100 δόσεων – Καταληκτική Ημερομηνία

Ρύθμιση 100 δόσεων – Καταληκτική Ημερομηνία

          Ενημερώνονται όλοι οι Δημότες και οι επιχειρήσεις του Δήμου Λοκρών ότι βάσει του άρθρ. 13 του Ν. 4611/2019 καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων είναι η 30η  Σεπτεμβρίου 2019.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Πηγή Δήμος Λοκρών Website