Παραλαβή πολυμηχανήματος από Δήμο Λοκρών

Παραλαβή πολυμηχανήματος από Δήμο Λοκρών

 

O Δήμος Λοκρών παρέλαβε σήμερα το νέο πολυμηχάνημα έργων JCB, το οποίο και παραδόθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Το εν λόγω πολυμηχάνημα πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου για την αντιμετώπιση βλαβών  ύδρευσης, αποχιονισμού και καθαρισμού οδών.
Σημειώνεται, ότι η χρηματοδότηση για την αγορά έγινε από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», μετά από σχετικό αίτημα στις 15/7/2018, του Δήμου Λοκρών και την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

                                                                                

Πηγή Δήμος Λοκρών Website