Συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Στις 12 & 13 Νοεμβρίου 2019, για τέταρτη χρονιά,θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων του έτους.

Όλοι οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων μπορούν να συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα με μόνη υποχρέωση να υποβάλλουν τις κενές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια να τις παραδώσουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν ειδικό κάδο ή να τις αποθηκεύσουν σε δικό τους ασφαλές χώρο και να τις παραδώσουν τις ημέρες συλλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραδώσουν τις κενές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχουν στην κατοχή τους, στα σημεία και στις ώρες που αυτοί εξυπηρετούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα συλλογής που ακολουθεί :

 ΤΡΙΤΗ 12/11/2019

1     8:00 – 8:30 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, κεντρική πλατεία.
2    8:45 – 9:45 ΡΑΧΙΑ, κεντρική πλατεία
3   10:15 – 11:45 Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ, σε χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού
4   12:00 – 13:00 ΒΕΡΓΙΝΑ, κεντρική πλατεία
5   13:30 – 14:00 ΣΦΗΚΙΑ, κεντρική πλατεία
6   14:15 – 15:00 ΡΙΖΩΜΑΤΑ, κεντρική πλατεία

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11/2019

1     8:00 – 9:00 ΠΑΤΡΙΔΑ, πλησίον γηπέδου.
2    9:30 – 10:30 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πλησίον κοιμητηρίων
3   11:00 – 12:30 Α.Σ. VENUS, παράπλευρος χώρος εκτός εγκαταστάσεων
4   13:00 – 14:00 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κεντρική πλατεία
5   14:15 – 14:45 ΔΙΑΒΑΤΟΣ, κεντρική πλατεία
6   15:00 – 15:30 ΚΟΥΛΟΥΡΑ, κεντρική πλατεία
7   16:00 – 17:00 Α.Σ. ΜΕΣΗΣ, σε χώρο του αγροτικού συνεταιρισμού

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο Δήμο Βέροιας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ. Προστασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2331350615

«Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο»

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Πηγή Δήμος Βέροιας Website