10ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.