Διακήρυξη για την προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου στο μουσικό σχολείο Βέροιας

Διακήρυξη για την προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου στο μουσικό σχολείο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/χειροσφαίρισης/πετοσφαίρισης/ στο μουσικό σχολείο Βέροιας» προϋπολογισμού 42.500,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξη πτυχίου Α1 και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στον αύλειο χώρο του μουσικού σχολείου στην Αγία Βαρβάρα.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βουτσιλάς Στέφανος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πηγή Δήμος Βέροιας Website